Hướng dẫn tạo bản ghost Windows 7/8/10 với OneKey Ghost

Hướng dẫn tạo bản ghost Windows 7/8/10 với OneKey Ghost Nhớ là chỉ tạo bản ghost từ bản Windows đang hoạt động ổn định nhé. Mình thường tạo bản ghost ngay sau khi cài đặt Windows xong, cài các chương trình, phần mềm cần thiết rồi thì tạo một bản ghost, lưu vào USB hoặc … Đọc tiếp Hướng dẫn tạo bản ghost Windows 7/8/10 với OneKey Ghost