Phục hồi dữ liệu

Cách phục hồi pin Laptop đã chết? Bạn có thể cứu sống pin của mình chỉ với mẹo đơn giản : Nếu pin của bạn là NiMH hay NiCD : đặt khối pin trong túi zip, zip túi lại và...